Dołącz do Duda-Cars.

#oneteam #onecompany.

Duda-Cars to jeden z najbardziej dynamicznie rozwijających się dealerów na Polskim rynku samochodowym marek premium. Tytuł Dealera Roku jest wypadkową realizacji wizji, która dzięki pasji i pracy całego zespołu pozwala przekraczać granice, wydające się nieosiągalnymi dla innych. Duda-Cars to firma, stawiająca sobie za cel bycie najlepszym na rynku motoryzacyjnym i dlatego szuka ludzi, dla których praca to pasja.

Jeżeli chcesz stać się częścią tej tworzącej się legendy wyślij swoją aplikację.

Specjalista ds. BHP

Miejsce pracy: Poznań, ul. Ptasia

GŁÓWNE ZADANIA NA STANOWISKU:

Do zakresu Twoich obowiązków będzie należała:

 • Realizacja standardów i wymogów BHP zgodnych z rozporządzeniem, zapewnienie zgodności przepisów wewnętrznych z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie BHP i PPOŻ;
 • Nadzór nad stanem bezpieczeństwa w firmie oraz regularna kontrola warunków pracy i przestrzegania obowiązujących przepisów i procedur;
 • Inicjowanie i koordynowanie nowych rozwiązań mających na celu stałą poprawę bezpieczeństwa pracy i minimalizację ryzyka zawodowego oraz angażowanie w tym zakresie wszystkich niezbędnych naszych komórek organizacyjnych;
 • Dbałość o rzetelne i terminowe przygotowywanie dokumentacji wymaganej przez prawo i instytucje zewnętrzne (np.PIP, PIS i in.);
 • Tworzenie dokumentacji z zakresu BHP (oceny ryzyka na stanowiskach pracy, instrukcje, procedury wewnątrzzakładowe, analizy, itp.);
 • Proponowanie działań korygujących i doskonalących;
 • Budowanie świadomości, opracowywanie i nadzorowanie programów oraz działań kształtujących właściwą postawę pracowników w zakresie bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
 • Aktywny udział w kontrolach zewnętrznych dot. spełnienia przepisów BHP;
 • Planowanie i realizacja audytów wewnętrznych;
 • Planowanie i nadzorowanie badań i pomiarów środowiska pracy.

NASZE OCZEKIWANIA:

 • min. 5-letnie doświadczenie zawodowe w pracy na pokrewnym, samodzielnym stanowisku;
 • wykształcenie wyższe związanego z BHP lub studia podyplomowe;
 • Bardzo dobra znajomość aktualnych przepisów prawa z zakresu BHP;
 • Umiejętność budowania zaangażowania pracowników w bezpieczeństwo na każdym poziomie w firmie;
 • Samodzielność;
 • Bardzo dobra znajomość obsługi komputera w tym bardzo dobra znajomość MS Office
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Bardzo dobra organizacja pracy
 • Umiejętność szybkiego podejmowania decyzji w nagłych sytuacjach
 • Dokładność, rzetelność, sumienność
 • Terminowość w realizacji zadań, projektów
 • Prawo jazdy kat. B

OFERUJEMY:

 • pracę na samodzielnym stanowisku
 • będziesz realizować działania dla wszystkich działów naszej firmy
 • Dofinansowanie do Multisporta, prywatnej opieki medycznej –  to już standard, oczywiście jest i u nas. Co zatem jest niestandardowego? Nasze samochody. Oferujemy program pracowniczy, który pozwala być ambasadorem marki Mercedes-Benz na co dzień.

Dowiedz się więcej o pracodawcy : www.duda-cars.mercedes-benz.pl

Informujemy, iż skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.

Zapewniamy poufność i wysoki standard procesu rekrutacyjnego.

Proszę  do CV dołączyć klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Duda – Cars SA z siedzibą w Poznaniu  (60-319), ul. Ptasia 4,moich dodatkowych danych osobowych niewymaganych  przez pracodawcę przez obowiązujące przepisy prawa, zawartych w przedmiotowym formularzu w celach rekrutacyjnych.

Formularz
Rekrutacyjny:

*wszystkie pola są wymagane